Нээлттэй хаалганы өдөрлөг

Нээлттэй өдөрлөгөөр Америк, Канадаас сургуулийн төлөөлөгч ирэх бөгөөд доорх чиглэлээр үнэ төлбөргүй зөвөлгөө мэдээлэл аваарай — Канадын York University, Toronto Film School болон Aмерикт 6 мужид салбартай DeVry University -д

By: admin Comments off August 30, 2017

USA UNIVERSITY —- OPEN DAY

USA UNIVERSITY —- OPEN DAY —————————————- Америк нэгдсэн улсад 13 салбартай Concordia University -ын Minnesota мужын St. Paul хот дах салбар сургууль -ийн төлөөлөгч хүрэлцэн ирж Бакалавр, Магистр, Докторын хөтөлбөрт

By: admin Comments off August 30, 2017