Нээлттэй хаалганы өдөрлөг

Нээлттэй өдөрлөгөөр Америк, Канадаас сургуулийн төлөөлөгч ирэх бөгөөд доорх чиглэлээр үнэ төлбөргүй зөвөлгөө мэдээлэл аваарай — Канадын York University, Toronto Film School болон Aмерикт 6 мужид салбартай DeVry University -д

By: admin Comments off August 30, 2017