Хэлний сургууль сар бүр элсэлт авдаг учраас та элсэлтэнд хоцорно гэж санаа зовох хэрэггүй.

Мөн визний процесс 1 сар үргэлжилдэг учраас тухайн  сурах хугацаанаас 1 сарын өмнө манай байгууллагад бүртгүүлбэл зохино.