Засгийн газрын тэтгэлэгт орох сонирхолтой бол:

  • Адистатны голч дүн 80% -аас дээш
  • Дипломны голч дүн GPA 3.0 дээш
  • TOEFL IBT – 60; PBT – 500, IELTS 5.0 – 6.5
  • Эсээ
  • Багшийн тодорхойлох захидал

 

Хэлний бэлтгэлд суралцах бол:

 

Гадаад пасспорт

Диплом / адистат