• 15-18 настай байх
  • Ахлах ангийн сурагч байх
  • Англи хэлний дунд түвшний мэдлэгтэй байх
  • Овог нэгтэй хамаатан садан хууль бусаар оршин суудаггүй байх
  • Сурлагийн үзүүлэлт “C”-ээс дээш байх