Хугацаа Төлбөр
6 сар $1400-1700 USD
1 жил $2800-3000 USD

 

—Бүртгэлийн хураамж: $100 USD

—Манай байгууллага зуучлалын хөлс авахгүй.

—Сургалтын төлбөрийн 50% төлж байж виз мэдүүлэх боломжтой болдогыг анхаарна уу.