Хэлний бэлтгэлийн төлбөр 2018-2019 он

Англи / Чех хэлний бэлтгэл

(Академик хөтөлбөрт)

 

€4800 /1 жил/

 

 

€3700 /6 сар/

 

Англи / Чех хэлний бэлтгэл €1550 /1 сар/ €1180 /21 хоног/
Герман хэлний бэлтгэл €1550 /1 сар/ €1180 /21 хоног/
Хөлбөмбөг + Англи хэл бэлтгэл €1550 /1 сар/ €1180 /21 хоног/