Сургуулийн нэрс:

 1. University of British Columbia
 2. Carleton University
 3. Humber College
 4. York University
 5. University Of Guelph
 6. Thompson River University
 7. University of New Brunswick
 8. University of Toronto
 9. RCCIT- University of Toronto
 10. University of Calgary
 11. University of Waterloo
 12. University of Manitoba
 13. Dalhousie University
 14. Boston University
 15. Quest University гэх мэт олон сургуулиудаас сонгох боломжтой.