Манай үйлчилгээ нь зөвхөн улсын сургуулиудыг санал болгодог бөгөөд хөтөлбөр нь Англи болон Чех хэл дээр явагддаг.

  • University of Economic in Prague
  • Charles University
  • Czech Technical University
  • Czech University of Agriculture
  • Masaryk University in Brno
  • Czech University of Life Science
  • University of Chemistry and Technology
  • Academy of Performing Arts гэх мэт улсын олон сургуулиуд байгаа