Тэтгэлэгт хөтөлбөрт тавигдах шаардлага:

Бакалаврын түвшинд суралцах бол:

 • Дунд сургуулийн дүнгийн голч 85% -аас дээш
 • Хэлний оноотой байх: IBT-TOEFL 65, IELTS 5.5 –ээс дээш байх.
 • Өөрийн хүсэл сонирхолд нийцсэн сурах мэргэжлээ сонгосон байх.
 • Хэлний оноогүй бол “Хэлний бэлтгэлтэй Бакалаврын хөтөлбөр” -ыг санал болгож байна
 • Хэлний бэлтгэлийн хугацаа (6-12) сар.
 • Тэтгэлэгийн хувь: Сургалтын төлбөрөөс 20%-50% хөнгөлнө.

Магистрын түвшинд суралцах бол:

 • Бакалаврын дипломийн дүнгийн голч GPA 2 – оос дээш байх.
 • Хэлний оноо: IBT-TOEFL 91, IELTS 5 -аас дээш байх
 • Хэрэв хэлний оноо хүрэхгүй бол Pre-Master program хамрагдан эхний 1 семестерын хугацаанд магистрын өмнөх бэлтгэл ангид суралцана .
 • Ажилласан жилийн туршлага: 2-3 жил мэргэжлээрээ ажилласан байх.
 • Тэтгэлэгийн хувь: Сургалтын төлбөрөөс 20%-50% хөнгөлнө.

Докторын түвшинд суралцах бол:

 • Магистрын дипломын голч2 –оос дээш байх
 • Хэлний оноо: IELTS 5, IBT-TOEFL 91- ээс дээш байх.
 • Их сургуульд нийтдээ 6 жил сурсан байх.
 • Ажилласан жилийн туршлага: 5 жил мэргэжлээрээ ажилласан байх.
 • Судалгаа хийх сэдвээ тодорхойлсон байх.
 • Тэтгэлэгийн хувь: Сургалтын төлбөрийн хагас болон бүтэн тэтгэлэг, степэнт олгоно.
 • Суралцах мэргэжил магистрын түвшинд суралцсан мэргэжлийн дагуу байна.