Хэлний бэлтгэл: 3 сарын $1700 синга.доллар

Дипломын анги: 1 жилийн $6500 синга.доллар

Визний хураамж: $326 синга.доллар