Хөтөлбөрт бүртгүүлэхийн тулд хичээл эхлэх хугацаанаас хамгийн багадаа 4 сарын өмнө манай байгууллагад бүртгүүлсэн байх шаардлагатай. Чехийн их сургуульд элсэхийн тулд 6 сард элсэлтийн шалгалт өгөөд намар өвлийн семестерд хичээллэнэ.

 

Намрын элсэлт Өвлийн элсэлт Зуны тусгай хөтөлбөр
9 сарын 15 1 сарын 15 5, 6, 7 саруудад

 

                                    Бакалварын хөтөлбөрт сонгосон мэргэжлээс шалтгаалан 3-4 жил

Магистрын хөтөлбөрт 1-1,5 жил

Докторын хөтөлбөрт 3-4 жил суралцана