Бакалаврын түвшинд коллежийн 2 жил дээр их сургуулийн 2 жилийн нэмээд нийт 4 жил суралцана. Хэрэв хэлний бэлтгэлтэй бол нийт 5 жил суралцана.

Магистрын түвшинд 1,5-2 жилийн хугацаанд суралцах ба тухайн оюутны кредит сонголтоос хамаарч хугацаа өөрчлөгдөж болно.