Тэтгэлэг авахад нас, шашин шүтлэг харгалзахгүй бөгөөд ЕБС-ийн 12-дугаар ангиа төгсөж байгаа,  их дээд сургуулийн 1-4 курсын оюутнууд, мөн их сургуулийн төгсөгчид Канадын Их дээд сургуульд Бакалавр, Магистер, Докторын тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой