Тэтгэлэг авахад нас, шашин шүтлэг харгалзахгүй бөгөөд ЕБС-ийн 12угаар ангиа төгсөж байгаа,  их дээд сургуулийн 1-4 курсын оюутнууд, мөн их сургуулийн төгсөгчид Канадын Их дээд сургуульд Бакалавр, Магистер, Докторын тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой. Энэхүү тэтгэлэг нь зөвхөн сургалтын төлбөрөөс 2050%- аар хөнгөлж байгаа учир хөтөлбөрт хамрагдаж буй оюутан залуус  байр хоолны зардлаа даах санхүүгийн чадвартай байх хэрэгтэй.