ELTiS шалгалтын 221 дээш оноо авсан бол: $750 хөнгөлөлт

ELTiS шалгалтын 231 дээш оноо авсан бол: $1500 хөнгөлөлт

ELTiS шалгалтыг манай оффис дээр ирж онлайнаар өгнө. Шалгалт нь “унших”, “сонсох” гэсэн 2 чадварын шалгадаг: