Хөтөлбөрийн үндсэн үнэ: Эрт бүртгүүлсэн, урд нь хөтөлбөрт хамрагдаж байсан, оройтож бүртгүүлсэн гээд олон шалтгаанаар хөтөлбөрийн үнэ өөрчлөгдөж буурдаг учраас манай оффис дээр ирж дэлгэрэнгүй зөвөлгөө мэдээлэл аваарай.