Бакалаврын түвшинд суралцах бол:

 • Дунд сургуулийн дүнгийн голч 70С -ээс дээш
 • Өөрийн хүсэл сонирхолд нийцсэн сурах мэргэжлээ сонгосон байх.
 • Хэлний оноогүй бол “Хэлний бэлтгэлтэй бакалаврын хөтөлбөр” –т сурна.

Магистрын түвшинд суралцах бол:

 • Бакалаврын дипломийн дүнгийн голч GPA8 – оос дээш байх.
 • Хэлний оноо бага бол магистрын өмнөх бэлтгэл анги болох Pre-Master хөтөлбөрөөр дамжин үндсэн ангид суралцана.
 • Ажилласан жилийн туршлага: 2-3 жил мэргэжлээрээ ажилласан байх.

Докторын түвшинд суралцах бол:

 • Магистрын дипломын голч0 –оос дээш байх
 • Заавал хэлний оноотой байх, IELTS 5, IBT-TOEFL 89- ээс дээш байх.
 • Их сургуульд нийтдээ 6 жил сурсан байх.
 • Ажилласан жилийн туршлага: 3-5 жил мэргэжлээрээ ажилласан байх.
 • Судалгаа хийх сэдвээ тодорхойлсон байх.