Дипломын анги сонгож байгаа тохиолдолд хэлний оноотой байх шаардлагатай.