Хөтөлбөрт бүртгүүлэхийн тулд хичээл эхлэх хугацаанаас хамгийн багадаа 4 сарын өмнө бүртгүүлсэн байх шаардлагатай.

 

Намрын элсэлт Өвлийн элсэлт Зуны тусгай хөтөлбөр
9 сарын 15 1 сарын 15 5, 6, 7 саруудад