Сар бүр элсэлт авна. Виз1 сарын хугацаанд процесслогдоно.