Хэрэв та Америкт сурахыг хүсч байвал доорх элсэлтийн хугацаанаас 3 сарын өмнө манай байгууллагад бүртгүүлж, процессийг эхлүүлсэн байх ёстой.

Намар:  9 сард

Хавар:  2 сард

Зун:      5 сард