Намрын Элсэлтэнд бүртгэл авч байна

#Намрын_элсэлтэнд_бүртгэл_авч_байна #АНУ_Сурагч_Солилцооны_Хөтөлбөр J1, F1 ✔ Нийт зардал: $9000 USD (байр, хоол, сургалтын төлбөр… багтсан) ✔ Англи хэлний түвшин сайн бол $750-1500 USD #ТЭТГЭЛЭГтхамрагдах боломжтой. ✔ Насын хязгаар: 14-18, 9-12-р анги ✔ Америкийн 50 мужаас сургуулиа сонгох

By: admin 3,037 Comments August 30, 2017

АНУ Сурагч Солилцооны Хөтөлбөр J1, F1

  ✔ Нийт зардал: $6000-7800 USD (байр, хоол, сургалтын төлбөр багтсан) ✔ Англи хэлний түвшин сайн бол $750-1500 USD #ТЭТГЭЛЭГт хамрагдах боломжтой. ✔ Насын хязгаар: 14-18, 9-12-р анги ✔ Америкийн

By: admin 3,045 Comments August 30, 2017